Home » Bell Schedule

Useful Links

Bell Schedule

Richfield High School
2017-2018 BELL SCHEDULE

*5 minute pass time

REGULAR SCHEDULE
(70 minute class)
1st 8:00 – 9:10
2nd 9:15 – 10:25
3rd 10:30- 11:40
Lunch 11:40 – 12:10
4th 12:15 – 1:25
5th 1:30 – 2:40
CAT TIME 2:45 – 3:05
FRIDAY REG. SCHEDULE
(55 minute class)
1st 8:00 – 8:55
2nd 9:00 – 9:55
3rd 10:00 -10:55
Lunch 10:55 – 11:25
4th 11:30 – 12:25
5th 12:30 – 1:20
ASSEMBLY A SCHEDULE 
(45 min Assembly 65 min class)
1st    8:00- 9:05
2nd    9:10 – 10:15
3rd    10:20 – 11:25
Lunch 11:25 – 11:55
4th    12:00 – 1:04
5th    1:10 – 2:15
Assembly 2:20 – 3:05
 ASSEMBLY B SCHEDULE
(60 min Assembly 60 min class)
1st 8:00 – 9:00
2nd 9:05 – 10:00
Assembly 10:05 – 11:05
3rd 11:10 – 12:10
Lunch 12:10 – 12:40
4th 12:45 – 1:45
5th 1:50 – 3:00
SPECIAL PEP ASSEMBLY   
(20 min Assembly 70 minute class)
1st 8:00 – 9:10
2nd 9:15 – 10:25
3rd 10:30- 11:40
Lunch 11:40 – 12:10
4th 12:15 – 1:25
5th 1:30 – 2:40
PEP ASSEMBLY 2:45 – 3:05
  FRIDAY ASSEMBLY
( 25 min Assembly 50 min class)
1st 8:00 – 8:50
2nd 8:55 – 9:45
3rd 9:50 – 10:40
Lunch 10:40 – 11:10
4th 11:15 – 12:00
5th 12:05 – 12:55
Assembly 1:00 – 1:20